BALMA udostępniła nowe wizualizacje wybranych kolekcji oraz nowy katalog.